Barmark - Malin Nord

Barmark är en lågmäld och stark skildring av kvinnor i olika generationer, och om att längta hem. Historierna i Barmark är två. Den första i krigstid. En familj i Norge. De är lyckliga. Väntar sitt andra barn. Men så är kriget runt husknuten, och när mannen blir tillfångatagen flyr kvinnan över bergen och in i Sverige. Kvar i Norge är sonen som aldrig hade klarat den långa vandringen i kylan, och i Sverige föds det nya barnet. En flicka. Men mannen dör. Sonen dör. Kvar är kvinnan i ett land som inte är hennes och med sin nyfödda dotter som aldrig kommer att få lära känna sin familj. Hon träffar en man som erbjuder henne att bo, för han har också förlorat allt. Tillsammans skapar de en familj av rester ute i skogen. Det är bakgrunden till den andra historien som berättas parallellt: Nutiden. Barnbarnet, också hon väntar barn. Hon längtar hem. Det sedan länge tomma huset i skogen är mål för hennes längtan. Men också lite senare, när barnet växt upp. Det är mer fragmentariska tankar om familjen, relationer och om vad ett hem är än en direkt berättelse som spelas upp från början till slut. 

Det är här är fantastiskt bra, och jag bär med mig den här boken långt i efterhand. Tänker på vad familjen gör med en, hur ens uppväxt präglar en och hur miljöerna spelar så stor roll flera år senare. Att barnbarnet hittar ron ute i skogen där mormodern aldrig riktigt trivdes. Att de är samma skrot och korn men ändå så olika. Att längtan kan vara så varierande. 

Kommentera här: