Vegetarianen - Han Kang

Vegetarianen är den lågmälda berättelsen om hur den tystlåtna kvinnan Yeong-hye plötsligt blir vegetarian. Berättandet sker inledningsvis ur hennes mans perspektiv, och i skiftet mellan köttätare och vegetarian blir det ett tydligt skifte i hur mannen uppfattar sin frus beteende och mentala tillstånd som lätt sinnessjukt. I den kultur och de sociala kretsar som hon lever i så visar det sig vara ett stort rebelliskt uppror att vägra vidröra, tillaga eller att äta kött. Istället för att anamma hennes nyfunna ideologi, så blir det istället en period av tvång som slutar med att försöka tvångsmata henne med kött - som om förståndet skulle komma tillbaka bara lite kött gled nedför hennes strupe!

Det utvecklas nästan som ett maniskt tillstånd, detta “köttvägrande”. Det finns avsnitt av inre monologer som är fragmentariska och avslöjar bakgrunden till denna plötsliga avsky. Det är som om hennes inre protesterar mot allt lidande hon skapat - som en metafor för allt lidande hon utstår i sin ganska meningslösa relation och outnyttjade liv i min egna tolkning. Ett sätt att förändra och förändras och visa på en viljestyrka som inte kunnat ges uttryck på annat sätt.

Det är lätt att avfärda boken som konstig, eller diffus, eller som en skildring av en psykistk labil person som tappat greppet. Men det är något annat där. Som tidigare nämnt så finns det en underliggande yta i vilken jag ser Yeong-hyes nya persona som en kraft som legat inom henne länge och som plötsligt tar sig uttryck i denna starka avsmak för kött och köttsligheten som för henne är tecknet på det djuriska och okontrollerbara. Han Kang är verkligen en enastående författare som genom metaforiska händelser beskriva tankar och känsloliv.

 
Recensionsexemplar från Natur & Kultur

Kommentera här: