Tid att städa - Fanny Ambjörnsson


(null)
 
Sällan har städning varit så intressant som när Fanny Ambjörnsson lyfter fram den i praktiken och i samhället. Det är vardagsnära i intervjuer med personer som är precis du och jag, och det är när detta sammanvävs i forskningen om städningen som det blir intressant. För städning är inte bara att städa. Vissa tycker det är roligt, men de flesta tycker det är ganska tråkigt men gör det ändå och en del struntar helt enkelt i det. Ambjörnsson gör ett starkt nedslag i städ-debatten som kan sägas kantas av RUT-avdrag, facebook-gruppen Family Living som ägnar sig åt stök, och stigmatiseringen och fördomarna kring att arbeta med städ. Vem städar vi egentligen för om inte oss själva? Vem sätter standarden? Hon pratar om det städade hemmet som ideal, trots svårigheterna att leva upp till den och om paradoxen i det städade hemmet som fint medan städning som syssla anses ganska fult. Samhället, och uppväxtmiljö, spelar stor roll för det städade hemmet. Det pratas ofta om städning som en klassmarkör och i genussammanhang som den obetalda arbetstid som kvinnor ofta gör. Men Ambjörnsson får oss att förstå att det visserligen berör klass och kvinnor, men att det i grund och botten handlar om status och makt, och är ett fenomen som utvecklats över tid.

Recensionsexemplar från Ordfront

Kommentarer:

1 Carro:

Vad oväntat sugen jag blev på att läsa den här nu då! :)

Kommentera här: