The water cure - Sophie Mackintosh

(null)

The water cure är en kryptisk bok som inte berättar så mycket om sin samtid, vilket gör hela händelseförloppet suspekt, och som inte heller ger några direkta svar trots att du förväntar dig att historien ska berätta dem. Kanske borde jag bli irriterad över att boken inte ger några svar. Det blir jag dock inte. Istället är det just det som gör att boken legat kvar länge i mig och fått historien att växa inom mig som läsare på ett oanat sätt!

I ett ganska diffust sammanhang möter vi vad vi förstår är en familj på en ö. Det är tre flickor, en moder och en fader som nyligen försvunnit ut till havs. Berättandet är de två äldsta flickornas, och riktar sig i nutid till den trygga fadern som inte längre finns bland dem. Det blir också tillbakablickar från hur det var förut när fadern var där. Det blir historier om hur livet ter sig, och mest fascinerande för oss som läsare är att få ta del av de ritualer de har. Ritualer som är en del av en träningsprocess där flickorna lär sig att visa styrka genom att inte gråta eller visa känslor. 

Och stundvis också små tillbakablickar på vem modern var, för snart förstår vi att idén med ön och dessa prövningar som flickorna får utstå inte är faderns, som är den som utför, utan faktiskt moderns. Och att allt handlar om ett försök att skydda flickorna från utsidan. Men hur ska det gå när det plötsligt en dag ligger tre män strandade på deras strand?

Kanske borde jag bli irriterad över att boken inte ger några svar. Det blir jag dock inte. Istället är det just det som gör att boken legat kvar länge i mig och fått historien att växa inom mig som läsare på ett oanat sätt!

Kommentera här: