Socialdemokratiska noveller - Björn Runeborg

 
I Socialdemokratiska noveller är det inte helt oväntat socialdemokratin som står i fokus. Runeborg låter oss med sin samling möta flera välkända personer inom den socialdemokratiska politiken. Novellerna placerar oss i stunder då vi inte mött de här personerna tidigare, det är där fiktionen tar vid. Runeborg framhäver personlighetsdrag hos de olika karaktärerna. Personligen hade jag dock svårt att koppla sambanden och uppskattade inte samlingen som helhet så som den borde, vilket jag tror beror på att jag inte är tillräckligt insatt i den historiska socialdemokratin. Vilket förklarar varför jag gillade samlingens tre första noveller som låter oss möta i huvudsak Kata Dalström. Henne har jag ju läst om i Gunnel Björks biografi. De tre novellerna hängde fint samman som helhet för att ge en bild av Kata, men också genom att lyfta fram socialdemokratins kärna och grundtanke om den solidariska människan. Jag uppskattade det såpass att jag högläste en av novellerna, Till skönhetens försvar, på jobbet en fredag. I den novellen möter vi en ung Kata som inte riktigt står ut med att Proffesorskan, den vackraste kvinna hon mött, blir slagen, då det är som ett hån mot allt det vackra i världen. Så hon tar helt enkelt tag i saken. Inspirerande!
 

Kommentera här: