Vildsvin - Hannah Lutz

Vildsvin är en lågmäld roman som inte gör anspråk på något större. För efter läsningen har inget avslutats, inga slutsatser dragits och inga karaktärer utvecklats. Vi har bara fått ta del av ett utsnitt av livet i småländska Hornanäs. Denna lilla ort som ett barnbarn tagit sin morfar för att se om minnena kommer tillbaks, där vildsvinen härjar och Ritves fascination för deras mytiska existens drar honom dit för att dokumentera och slutligen även Glenn som väcks av vildsvinen som härjar. 

Historien i Vildsvin blir på något sätt en kontrast till resten av världen. Den utstrålar ett lugn som bara återfinns i nästintill bortglömda orter och där problematiken är så världslig som kring ett par vildsvin. Som sagt. Det finns inga avslut. Det finns bara de som reser därifrån. För vildsvinen kommer fortfarande härja. Den gamla skolan med sina minnen kommer fortfarande finnas kvar även om morfadern inte återberättar dem. Och personer som Glenn kommer alltid att finnas i dessa orter. Det är bara så det är. Utan slut. 

Kommentera här: