Förlåten - Agnes Lidbeck

 
I Förlåten låter Lidbeck två systrar vara i centrum. Det är osämjan dem emellan som blir den egentliga handlingen, för hela tiden ställer de sig mot varandra. Jämför sig. Eller snarare ser brister hos sig själva som den andra inte har. Det blir en sällsam historia på det sättet. Sorgsen även.

I bakgrunden till nutiden finns även sommaren som förändrade allt. Då den äldre brodern tog sitt liv ute i sommarhuset. Det var då Ellen blev annorlunda. Och hur allt detta kryper närmare nu när de är tillsammans i huset på ön för att städa ut efter att pappan dött. De kommer under sina dagar på ön varandra mycket närmare än tidigare, men det finns ändå alltid det ständigt outtalade mellan dem. Kanske hade allt varit bättre, om någon bara pratat om broderns hälsa, hans död och inte bara låtsats som ingenting? Där kom nämligen brytningen som gör att de ser varandra utifrån, som fiender, istället för som allierade. Deras liv är helt olika där Ellen lever ensam, jobbar med ekonomi och reser världen runt och Maria lever tillsammans med sonen Dag som hon fick i ung ålder. Men vi som läsare får krypa in i deras tankar och känslor, och vi inser att de nog aldrig växt ifrån varandra. De har bara för mycket skuldkänslor som de projicerar på den andra. Alltid skulden som ett hav emellan dem. Ellen som aldrig hälsar på mamma. Som aldrig tar ansvar. Maria som hälsar på mamma och skammar. Som aldrig tar ansvar. De blir aldrig tillräckliga för varandra. 
 
Jag tycker Lidbeck är en enståeande författare för sitt sätt att skriva om det som sker på insidan. Handligen blir aldrig uttalad i ord eller handling av karaktärerna, utan utspelar sig bland deras tankar och känslor. Nu efteråt känner jag mig helt tom av alla känslor, men längtar samtidigt bara efter mer!
 

Läsexemplar från Norstedts!

Kommentera här: