Vår förvridne hjälte - Yi Munyol

Ibland passerar böcker i ens hände roch man tänker "varför inte". Ibland visar sig dessa böcker också vara riktiga pangverk. Så var det med den här. I vår förvridne hjälte är det en ung pojke, Han, som flyttar och därför också byter skola. I den nya skolan finns en ordningsman, Om, som är väldigt olik den Han är van vid på sin tidigare skola och i ren protest börjar Han motsätta sig Om. Det blir en kamp om klassrummet, som inte bara handlar om relationen mellan Om och Han. Den handlar om den osynliga järnhand som ett ledarskap kan ha, och i detta fall på en hel klass och hur makt kan vara så invant hos de som är under den och så vänlig sett utifrån men som i grund och botten inte alls är rimlig för någon. Munyols skildrande är oerhört skickligt, och karaktärerna får sådan komplexitet att jag grubblade över boken länge och väl. Framför allt är det Han som hänger kvar hos mig för hans sätt att alltid vela utmana och vara emot strömmen, något som jag för mitt inre inte riktigt kan förstå huruvida det är en bra egenskap eller inte. 

Vår förvridne hjälte är en liten tunn roman som innehåller en stor historia som är väl läsvärd! 

Kommentera här: