Maken - Gun-Britt Sundström

Maken har blivit en klassiker, och det är förståeligt. Sundström skildrar i Maken en relation mellan två människor, inledningsvis unga och novisa på både livet och relationen men allt medan de växer upp, får karriärer (eller försök till) och förändras så finns relationen kvar och relationsproblemen likaså. De båda är så olika och vill uppenbart olika saker. 

Den här boken har diskuterats flitigt i litterära facebookgrupper under året, och det var också därför jag slutligen lyfte upp den. Den navelskådas och förståeligt kritiseras de båda individerna i romanen. Men högst intressant är dock hur väl denna relationsroman stämmer in på dagens relationer. Såklart inte alla, men generellt så finns det stora igenkänningsfaktorer för de flesta relationer i den här romanen - och det är också därför den känns som en så tydligt klassiker. Det är moraliska dilemman som lyfts fram, och två sidor som presenteras. Sida ut och sida in måste du nästla dig in i dessa moraliska frågor och kringå din egna syn. För när du läser väljer du per automatik en sida. Är du Martina? Är du Gustav? Du kan inte vara konsekvent, för det är inte dem. Så till slut avskyr du de båda lika mycket, samtidigt som du känner lika mycket för båda. 

Kommentera här: