Du är nog speciell men närmare än såhär kommer vi inte - Emma Asp


Novellerna i Du är nog speciell men närmare än så här kommer vi inte snuddar alla vid det absurda. Det groteska. Det är ofta sociala interaktioner i plötsliga möten som sker av konstiga anledningar eller där personerna är på gränsen mellan att vara komiska eller sinnessjuka. Det är så galet. Som när Strindberg dyker upp i ett par trosor exempelvis. Asp snuddar i gränslandet mellan humor och galenskap och istället blir det så absurt att det inte känns trovärdigt. Ändå finns trovärdigheten där i det avslappnade språket som aldrig ifrågasätter eller problematiserar utan helt och hållet dokumenterar en historia. 

Asp har ett historieskapande och en berättarstil som inte behöver utvecklas. Hennes berättarstil är återhållsam och hon säger mycket med bara ett par rader. Novellerna är i regel bara ett par sidor långa och kan skildra korta avsnitt i en individs liv eller ett skeende över längre tid. Men alltid med fokus på det väsentliga vilket gör novellerna sådär kompakta som noveller ska vara. Unikt för Asp är förmågan att lämna känslor utanför. De existerar visserligen, men närmaste reaktionen på känslorna är likgiltighet hos hennes karaktärer. En stil som jag verkligen gillar! 


Läsexemplar från Norstedts!

Kommentera här: