Makten - Naomi Alderman

 

Makten har äntligen kommit på svenska, och eftersom jag gillade den så mycket publicerar jag det här inlägget igen (Tidigare publicerat 2018-02-22 här)

 
"Already there are parents telling their boys not to go out alone, not to stray too far."
 
Plötsligt en dag sprakar det i flickors händer. Det kommer som över natten för vissa. För andra i stundens hetta. Men vissa påstår att de känt att något varit annorlunda under ytan under en längre tid. Kraften. Med kraften kommer också ett självförsvar som männen, och patriarkatet, inte kan hantera. Så snart står kvinnorna på världens topp, och männens rädsla är nästintill parodisk i Aldermans framställning, speciellt om du för tankarna till kvinnors situation idag. Åsikterna går isär och hur Kraften ska hanteras. Krigsföring mot kvinnor är en. En annan är att skapa safe places, där flickor och kvinnor kan träna sina förmågor för att bli säkra. Men alla uppskattar inte kraften, såklart. Det enda som är konstaterat är att det finns två läger i världen: Makten som kommer med Kraften, och rädslan som denna Kraft och makt ger. 

"There are strange movements rising now, not only across the world, but right here in the US of A. You can see it on the internet. Boys dressing as girls to seem more powerful. Girls dressing as boys to shake off the meaning of the power, or to leap on the unespecting, wolf in sheep's clothing."

Alderman låter oss följa flera olika personer i olika positioner i samhället, men några framträder lite mer än andra och återkommer också i hennes berättande.Vi följer också kvinnor världen över. Ett skickligt drag som Alderman för in är internet. Framför allt det virala internet. Snabbt sprids ryktet om Kraften med videos som underlag. Och en man får faktiskt ta plats i Aldermans historia: Journalisten som vill berätta kvinnornas historia. Vars blick på det som händer bygger på det virala, det mystiska och det legendariska med Kraften. 

Intressant är också Aldermans sätt att hantera tid. Den nämns inte, men du anar att det går dagar, veckor, månader och sedan plötsligt år. Snart ser man tillbaks på brytpunkten då Kraften trädde fram. Historien börjar att tolkas annorlunda, för att man ser på historien på ett annat sätt. Särskilt uppskattat är de historiska artefakterna som lyfts fram och som pekar på historien av kvinnor med denna förmåga. Det skapar intressanta tankegångar hos mig om vad min blick, vår västerländska blick kanske framför allt, betyder för tolkning av saker. Vilka schabloner lägger vi i våra tolkningar? Vad kan förändra dessa schabloner? 

Jag sällar mig till hyllningskören av den här boken. Den är magnifik på sitt sätt att dokumentärisera fiktionen, vända på makthierarkierna och verkligen skapa ett fenomen som känns så nära verkligheten i sin framställning. 


Den svenska utgåvan är ett äsexemplar från Modernista, men ursprungsomdömet är skrivet utefter den engelska utgåvan. 

Kommentera här: