Red clocks - Leni Zumas

I The Red clocks är frågan om kvinnans fertilitet i fokus. Inte bara abort, en ständigt het politisk fråga, utan också frågan om IVF och föräldraskap.

Vi följer flera olika kvinnor i Zumas bok. En lärare som desperat önskar barn men lever ensam, en av hennes elever som är adopterad och oplanerat gravid, en naturläkare som lever utanför samhället och hjälper människor med det som samhället inte erbjuder och slutligen modern som är fast i sin relation på grund av barnen. Men vi får också följa en kvinnlig polarforskare genom den biografi som läraren skriver, ett avsnitt som jag dock tyckte stal fokus från det andra i boken utan att tillföra något. 

Alla historier hör samman på sitt sätt, med ifrågasättandet av dem självs för att de är kvinnor. Kvinnorna är nämligen sammanvävda av deras födda och ofödda barn, om deras längtan efter barn och deras oönskan av barn. I Red Clocks blir det så tydligt att frågan om
barn är svår, och något som alla uppfattar olika. Utan att ta moralisk ställning lyckas Zumas lyfta fram kvinnornas tankar och känslor kring sina kroppar och barnen de fått, väntar och inte vill ha. 


Kommentera här: