Ali smith - Flicka möter pojke & Jag är allt du drömt om

 
 
Ali Smith lyckas i de båda romanerna skriva om nära relationer, familjeband, som inte alltid funkar men där det kommer till ytan först när ytterligare en person kommer in. I Flicka möter pojke är det Robin som slår en kil mellan systrarna och deras relation tänjs till det yttersta. Och i Jag är allt du drömt om är det Amber som kommer in och vars existens blir en trygghet för alla i familjen, och för oss som läsare framkommer det dysfunktionella i familjen med den funktion som Amber lätt fyller. 

Jag har valt att skriva kort om de båda romanerna i samma text, för de båda tangerar kring samma kärna. Det här om att rubba och inte rubba tillvaron. Robin rubbar såklart relationen mellan systrarna, något som Smith framför med både positiva och negativa drag precis som Ambers roll i familjen framställs ambivalent. Som läsare ser du problemen, men du ser också andra egenskaper som tillför något. Det blir ett drag av att dessa personer blir nödvändiga faktorer i dessa personers liv för deras personliga utveckling, och att de i slutändan tillför något även om de berövar något på vägen. Det är nästan som om Smith vill berätta att alla mynt har två sidor, och att du inte kan få det ena utan det andra. Och hon väver in det otroligt snyggt!

Kommentera här: