Klass - Elise Karlsson

I Klass möter vi universitetsstudenten Hélène som när hon är hemma i pappans lägenhet i Rinkeby längtar till universitetet, men när hon är på estersuniversitetet bara längtar hem till rummet i Rinkeby. Hon känner sig inte hemma bland litteraturvetarstudenterna och korridorerna fyllda av juridikstudenter får henne att se på sig själv som en som inte hör hemma i akademivärlden. När hon sedan stöter på mannen till sin gamla lärare och får veta att läraren hon en gång älskat för sitt engagemang under hennes högstadieår skrivit en bok om just den perioden föds en avsky, och all hennes energi läggs snart på att få tag på manuset och skriva om det till sitt eget. För vem har rätt att berätta förortens historia som sin egen? Sannerligen inte en lärare som skryter om sina välgärningar. 

I bakgrunden sker terrordådet som får World Trade Center att rasa och som gör att blickarna på vägen till  universitetet blir annorlunda, en aspekt om just klass och bakgrund som jag förstår varför Karlsson velat få in men som jag inte riktigt tycker kommer fram på det sätt det hade kunnat. För som sagt. Klass handlar om just klass, men där Linjen kritiserade arbetslinjen nyanserat utan att behöva vara djupgående så tycker jag inte att klasskritiken framkommer lika tydligt i Klass med samma taktik. Som helhet gillar jag dock Karlssons sätt att berätta historien, även om vissa aspekter hade kunnat utarbetas mer, eller lämnas bort, för att historien skulle bli än bättre.
 

Kommentera här: