En riktig kvinna - Sara Arrhenius

 När det pratas om jämställdhet brukar det ofta komma argument om att kvinnor och män är uppbyggda olika, skapade för olika saker och helt enkelt är bra på olika saker. Det perspektivet kallas biologism. 
 
"Biologismen är inte en vetenskap utan en livsåskådning som använder biologin som en slags modell eller ett språk för att förstå människan. I många fall kommer biologismen att fungera som en ideologi. Med utgångspunkt i djurens eller våra förfäders påstådda livsmönster, ger man en bild av hur ett riktigt och "naturligt" samhälle ska ordnas och vilka roller som kvinnan och mannen ska spela."
 
Biologismen inom feminismen är ett spår som jag själv saknat mer insikt inom och därför köpte jag för ett bra tag sedan Sara Arrhenius korta bok, eller essäsamling, En riktig kvinna. Den talar om kvinnorollen och mansrollen utifrån det biologiska perspektivet, och sätter det i parallell och motsats med samhället och politiken. Ett exempel som Arrhenius tar till är hur kvinnan rent biologiskt dras till en man som är rik som kan försörja henne. Som om ekonomisk välgång är biologiskt kodat, och inte alls en samhällsstruktur. Arrhenius text är från 1999, men den historiska återblicken är den samma idag som då och det är just den delen jag ville åt. När Arrhenius talar om nutid är dock perspektivet annorlunda och texten känns, som den bör, förlegad. Jag tycker Arrhenius sammanfattar bra och får in många infallsvinklar utifrån olika spektran i sina texter vilket var precis vad jag eftersökte för att själv få mer insikt i ämnet. Extra plus för att Arrhenius text är lättillgänglig och att formatet är nätt med sina 121 sidor i pocketformat.