Palimpsest - Lisa Wool-Rim Sjöblom

Palimpsest är Sjöbloms egna historia om sökandet efter sina biologiska föräldrar. Något som litteraturen lärt mig genom åren är att adoption är något oerhört känslosamt som kan skapa stor sorg och förvirring hos den adopterade, och att sökandet efter sina rötter är som att fylla ett stort tomrum inuti. Det smärtar mig alltid att läsa om adoption, och Sjöbloms är inget undantag. Det börjar med att hon som ung sökte svar genom att kontakta adoptionsbyrån. Deras svar var att det inte finns några papper. Att hennes föräldrar inte går att finna. Men frågan lämnar henne aldrig, och som vuxen och nu moder till två barn börjar hon att leta igen. Tillsammans med sin partner ägnar de kvällarna åt att luska i hennes förflutna, och snart blir det tydligt för de båda att något inte står rätt till. De båda får olika svar, och olika mängd information, när de kontaktar adoptionsbyrån och de myndigheter som arbetat kring adoptionen. Ju mer de luskar, desto dystrare är verkligheten. Dokument hemlighålls - medvetet och omedvetet. De som sägs vara där för att hjälpa de adopterade att hitta sina svar hjälper istället inte alls. Samtidigt vävs en teori fram om att de dokument som Sjöblom adopterats med varit förfalskade. Omständigheter kring hennes första tid i livet har fabrikerats för att göra henne adopterbar, och med det väcks frågan om hon faktiskt adopterades bort frivilligt.. 

Inte nog med att det ger en insikt i hur adoptioner kan gå till, och hur svårt sökandet efter rötter är, så ger Sjöblom en stark insikt i sina egna känslor kring det som sker. Mycket reflektioner kring henne själv, den hon var och har varit och kring sina barn. Oerhört läsvärd. 

Kommentera här: