Hjärnan darrar - Klara Wiksten

Hjärnan darrar är en samling personporträtt kring de personer Wiksten mött under sina år hos rehabiliteringsresurser och duskautiarbetslivet-resurser. Det är en skrämmande inblick i de resurser som samhället erbjuder de som hamnat utanför arbetslivet, men Wiksten ger en sympatisk och fin bild över de personer som hamnar där och arbetar där. De sköra och utstötta, som vid en första anblick inte är något särskilt men som under ytan är drömmare med mål och ambitioner precis som vem som helst av de arbetande individer som är "strävan" och "syftet".

Wiksten ger verkligen en röst till de här personerna, och det är en trygghet i läsandet att hon börjar varje nytt personporträtt på samma sätt men hur det ändå inte finns en given handling eller någon mall över vad som ska se. Det börjar med en illustration av personen, hens namn och vart de möttes. Sen kommer Wikstens intryck av personen. De är fantastiska, och av alla böcker jag tipsar om den här veckan så är det just Wiksten som ligger varmast om hjärtat när det kommer till det konstnärliga helhetskonceptet. 

Kommentera här: