Hatet - Maria Sveland


Förra året såg jag Maria Sveland berätta i tv om varför hon började skriva den här boken. Om brevet som kom, och hur det påverkade henne, först negativt och sedan fick henne att växa. Det är också den historien som inleder boken, och det tycker jag är bra. Det ger en kort koncis inledning, en förförståelse man bör ha innan man läser vidare. 

För därefter går hon in på hur antifeminismen utvecklats. Hur öppen fientlighet föder mer fientlighet. Genom att gå tillbaka i historien, diskutera kvinnofridscenter, rasism, papparättsaktivister med mera, och intervjua inblandade har hon –i  mitt tycke – fått ihop ett ganska grundläggande material som presenterar hur antifeminismen har lyckats födas i Sverige.

Däremot tror jag att det krävs en viss förförståelse utöver den anekdot som Sveland börjar sin bok med. En förståelse för vad feminism står för, hur det kan tolkas, misstolkas och uttryckas, och det hot som en vanlig kvinna i dagens samhälle får utstå på daglig basis. Därefter tror jag det är enklare att förstå, med öppna ögon, och inte bara vara kritisk mot det som sägs.

Jag minns debatten som blev efter boken publicerades, och den debatten fortsätter fortfarande. Bland annat diskuteras fortfarande näthatet som Sveland berör ganska kort. Däremot talar ingen om mediadreven. Där media skapar denna tradition att förtrycka. Det här är en idealisk bok för att förstå olika spektran inom samma debatt. Men det är också en bok som kommer att göra dig mörkrädd. 

Kommentarer:

1 Alekzandra Kelahaara:

Riktigt bra recension, huvudet på spiken!

Kommentera här: